Aktuális kérdésünk
Miért szeret HR képzésre menni?
Jó egy kicsit kiszakadni a mindennapi teendők közül
Sok új ötletet kapok
Megismerem az előadó szakembereket és később tudok hozzájuk fordulni, ha meggyőztek szakértelmükről
A kollegákkal épített kapcsolatokért
Addig sem kell dolgoznom
Jó egy kicsit kiszakadni a mindennapi teendők közül
2 szavazat 13%
Sok új ötletet kapok
6 szavazat 40%
Megismerem az előadó szakembereket és később tudok hozzájuk fordulni, ha meggyőztek szakértelmükről
4 szavazat 26%
A kollegákkal épített kapcsolatokért
0 szavazat 0%
Addig sem kell dolgoznom
3 szavazat 20%

Referenciák

Referenciák

Referenciáink


Az elmúlt néhány évben több megbízást sikerrel teljesítettünk. Ezek közül kiemelnénk a következőket:
 • IT Services: Az informatikai szolgáltatóközpont részére munkaköri kézikönyvet készítettünk a  szervezet átvizsgálásának eredményeképpen beazonosított munkakörökre. Létrehoztunk egy munkaköri besorolási mestertáblát a belső értékrend vizualizációjának elősegítésére. Számos vállalati juttatás szabályzatának elkészítésében közreműködtünk.
 • CIB Bank: A Bankcsoport munkaköri rendszerét áttekintettük, átdolgoztuk, aktualizáltuk, a hiányzó munkaköri leírásokat elkészítettük, új munkaköri kézikönyvet készítettünk. A munkakörök besorolását előkészítettük, besorolási javaslatokat készítettünk;
 • Raiffeisen Bank: a HR osztály folyamatait felmértük, módosítási és egyszerűsítési javaslatokat tettünk, majd elkészítettük a Bank összes humánpolitikai szabályzatát és kapcsolódó folyamatábráit, és javaslatot tettünk a folyamatok automatizálására;
 • Citibank:személyzet kiválasztásban közreműködtünk;
 • Graphisoft:személyügyi kézikönyvet készítettünk;
 • Atro Kft. (Cactus Clone): személyügyi kézikönyvet és munkakör-elemzéseket, munkaköri leírásokat készítettünk;
 • Skála-Coop Rt: az összes munkakör elemzését elvégeztük és munkaköri leírásokat készítettünk;
 • Wrigley Hungária Kft: a bér- és juttatási struktúra piaci versenyképességét vizsgáltuk;
 • Compaq Computer Magyarország Kft. majd Hewlett-Packard Magyarország Kft.: HR kontrolling tanácsadást nyújtottunk az ügyfelek által megpályázott IT outsourcing szolgáltatások kapcsán;
 • MSD:fluktuáció vizsgálatot végeztünk;
 • Pfizer:munkaerő-piaci versenyképességének vizsgálatát végeztük el, tanácsadást nyújtottunk helyzetének javítására;
 • Libri Könyvkereskedelmi Kft:humánpolitikai átvilágítást végeztünk, később karrierfejlesztési tanácsadást végeztünk;
 • START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei (Nyíregyháza):szervezeti átvilágítást végeztünk;
 • Raabe kiadó: fejezetet írtunk a vállalati felvásárlásról és összeolvadásról a „Kézikönyv a korszerű személyzeti munkához” és „A Kft. vezető kézikönyve” c. kötetekben;
 • Watson Wyatt: tanulmányokat készítettünk a magyar munkajogról és adótörvényekről;
 • Menedzser Szövetség:HR gyakorlati útmutatót készítettünk;
 • KJK KERSZÖV Kiadó Rt: munkaköri leírásokat készítettünk és jövedelem-felméréshez kapcsolódó tanácsadást nyújtottunk;
 • Mimox Kft: kiválasztási projektben közreműködtünk jelöltek interjúztatásával.