Aktuális kérdésünk
Miért szeret HR képzésre menni?
Jó egy kicsit kiszakadni a mindennapi teendők közül
Sok új ötletet kapok
Megismerem az előadó szakembereket és később tudok hozzájuk fordulni, ha meggyőztek szakértelmükről
A kollegákkal épített kapcsolatokért
Addig sem kell dolgoznom
Jó egy kicsit kiszakadni a mindennapi teendők közül
2 szavazat 13%
Sok új ötletet kapok
6 szavazat 40%
Megismerem az előadó szakembereket és később tudok hozzájuk fordulni, ha meggyőztek szakértelmükről
4 szavazat 26%
A kollegákkal épített kapcsolatokért
0 szavazat 0%
Addig sem kell dolgoznom
3 szavazat 20%

Szaktanácsadás

Humánerőforrás-gazdálkodási szaktanácsadás és megvalósítás az alábbi területeken:
 • a munkaerő-kiválasztás szakmai támogatása interjúk, tesztek és értékelő központ (Assessment Center) segítségével
 • munkaköri struktúra kialakítása, munkaköri leírások készítése, munkakörelemzés
 • teljesítményértékelési rendszerek kidolgozása, bevezetése
 • kompetencia menedzsment, személyzetfejlesztés
 • karriertervezés
 • motivációs rendszerek (fizetési és premizálási struktúra, juttatási csomag) kidolgozása és továbbfejlesztése
 • dolgozói véleményfelmérés kidolgozása és végrehajtása, az eredmények feldolgozása, értékelése, akcióterv kidolgozása
 • gondoskodó létszámleépítés
 • munkahelyi stressz helyzetek kezelése
 • vezetői személyre szabott tanácsadás (coaching)

Szervezetfejlesztési és vezetési tanácsadás:

 • a szervezet küldetésének, jövőképének, értékeinek, kultúrájának megfogalmazása és a szervezet felé való kommunikálása
 • változás-menedzselés
 • átszervezés
 • szervezeti kultúraváltás

HR Stratégia

A szervezet humán stratégiájának, folyamatainak kialakítása


 
HR Audit
 
Az ügyfél humánerőforrás gazdálkodásának, humánpolitikai szervezetének, folyamatainak átvilágítása.

HR Outsourcing
 
Az ügyfél humánerőforrás gazdálkodásának teljes vagy részleges működtetése (outsourcing)